Emotie is tot Gevoel als wat een Scherf is tot een Glas

 
* E-Moties, ons Koolstof DNA in de eerste vier 'dimensies'/vibraties, of eigenlijk: gevoelsnivo's
 
Een emotie staat tot gevoel, zoals een gedachte zich verhoudt tot intu´tie en een scherf tot een glas. Willen we gezond zijn en in een innerlijke staat van balans, vreugde en harmonie dan is het vitaal dit verschil te (h)erkennen tussen deze twee werelden.
 
 E-Moties halen ons uit onze natuurlijke motie; e = uit en motie = beweging, 
waardoor we het oorspronkelijke vertrouwen in ons ware Zelf hebben verloren;
"een motie van wantrouwen".
 
Een e-motie haalt ons namelijk uit onze natuurlijke levensstroom, onze multi-dimensionele "flow of life". Ze geven ons echter de illusie van beweging en ons bewogen voelen. Terwijl emoties eigenlijk ingedamd zijn tot voedselbanken die onze echte totale zelf niet meer van oorspronkelijke beweging en levensvoedsel voorzien.
 
Emoties, al kunnen ze heel echt voelen, kunnen alleen bestaan in een gekopieerde wereld van afgescheidenheid en lineariteit. Een illusionaire wereld die alleen gevoed kan worden door gedachten die in dezelfde wereld opereren en die emoties in stand houden.
 
Emoties zijn onafgemaakte gevoelens van het verleden die oude emoties en gedachtes reflecteren 
die ons lichaam nog steeds vast houdt.
 
Deze versnipperde fragmenten van onszelf kenmerken zich door patronen en herinneringen die middels lineaire generaties lang zijn vastgehouden in hokjes. Emoties en gedachtes kunnen enkel maar re-ageren op deze eeuwenoude patronen en zichzelf conti-nu blijven verankeren in onze geloof systemen.
 
Om onszelf te bevrijden uit deze neurosynaptische zwart-wit verbindingen is het essentieel om deze cycli van patronen in dit leven anders te eindigen dan dat ze gestart zijn. Zodat alle lineaire lijnen van een hokjespatroon zich weer tot een cirkel kunnen vormen en emoties terug transformeren tot ons echte gevoel.
Afbeelding invoegen
 
 
* Ongedefinieerd Gevoel; ons Kristallijn DNA
 
Een gevoel is datgene wat we voelen als we ons totale DNA hebben toegelaten en we de volledige relatie hebben gezien tussen ons fysieke & totale DNA, al onze hersens & lichaamswijsheid en ons fysieke, emotionele, mentale & geestelijk lichaam.
 
Een echt gevoel betekent net als intu´tie dat er geen definities aan gegeven kunnen worden.
Een zuiver gevoel is stil en heeft geen vibraties, frequenties of patronen.
 
Het kan niet gemeten, gecontroleerd, noch gemanipuleerd worden en heeft geen enkele voorwaarde of conditie.
 
Een zuiver gevoel, of een gebalanceerde intu´tie kent geen plaats, noch tijd.
 
Het blijft eeuwig bestaan in het eenheidsveld voor een ieder toegankelijk om te voelen, ervaren en te beleven.
 
Emoties kunnen zichzelf eindeloos herhalen in uiterste vormen binnen een dualiteit.
 
Gevoelens kunnen niet gekopieerd worden, het zijn onze zintuigen vanuit het Hart van de Oneindige Leegte en Totaliteit.
 
Wij geven onze eigen kleur aan gevoel 
in onze eigen authentieke belevingswereld
Met ons natuurlijke potentieel tot scheppen
van oneindige
nieuwe gevoelens en kleuren
Als een schilder
met een oneindig pallet
Vanuit een blanco canvas
 
Haal eens een paar keer diep adem als je wilt. Kom eens helemaal in je lichaam en voel eens of het het veld achter deze woorden kunt toelaten in je gevoel..................
 
Afbeelding invoegen
 
 
* Helen van emoties
 
In het NU zijn we heel! Ons onderbewustzijn hebben we echter zo laten programmeren en indoctrineren dat we volledig afgescheiden zijn geweest van ons werkelijke gevoel en onze werkelijke zintuigen.
 
Uiteraard was het onze eigen verbeeldingskracht die ons dit in alle lineaire tijden heeft laten denken, maar dat maakt het niet minder 'echt' voor onze gevangen verbeeldingskracht van emoties en gedachtes.
 
Om deze emoties te kunnen helen is het vitaal 
dat we onze attributen van het onderbewustzijn bewust laten zijn.
En ons ge´soleerde spirituele bewustzijn
van gefragmenteerde aspecten & persoonlijkheden
laten ontvouwen tot totaal bewustzijn!
 
Ons hoofd begeleidt ons om elke voor-gedefinieerde definitie om te programmeren tot het tegenovergestelde; een non-definitie. Tot elke definitie uitgebalanceerd is in het OnGedefinieerde veld van Alles en Niets.
 
Ons menselijk hart ondersteunt ons om emoties te helen/transformeren naar gesegmenteerd gevoel in ons totale Koolstof DNA.
 
Onze buik helpt ons om van gesegmenteerd Koolstof DNA naar ongedefinieerd Kristallijn DNA te gaan. Zonder dat het multidimensionale totaal bewustzijn ons lichaam hoeft te verlaten.
 
Oftewel de volgende stap in onze evolutie is wie we werkelijk zijn volledig toe te laten in ons menselijk lichaam.
 
Met andere woorden, alles wat we dachten EN we natuurlijk niet echt waren, om te polen en uit te balanceren in ons fysieke, emotionele, mentale en geestelijk lichaam.

Afbeelding invoegen   
 
Onderstaande video is in het Engels,
het geeft echter de basis
om jezelf te non-definiŰren
om (meer) IN het lichaam aanwezig te ZIJN;
 Klik om deze korte film
via volledig beeldscherm te zien hier;